Naturudstillingen på Mandø

Afstand: 22.19 Km

Besøg den spændende Naturudstilling om Mandø og få viden om naturen og livet på vadehavsøen Mandø. Her kan I se, hvordan Mandø opstod, og hvordan Vadehavet omkring øen er opbygget med dyb, priler og store sandbanker som ”ørkenen” Koresand. I kan også finde oplysninger om stormfloderne på Mandø, bunddyrene i Vadehavet, fuglene på øen og vaden og øens natur.

Endelig får I oplysninger om, hvordan det var - og er - at leve i et lille samfund, som 2 gange i døgnet er afskåret fra omverdenen.

Opdateret af: Vadehavskysten, Ribe / Esbjerg  | info@vadehavskysten.dk