Jernaldertomterne i Sjelborg Plantage - Esbjerg

Afstand: 11.41 Km

Jernaldertomterne i Sjelborg Plantage ved Esbjerg - Sjelborg bopladsen. I 1956-57 udgravede Esbjerg Museum fredede hustomter fra ældre romersk jernalder (omkring år 0).

De hustomter, der blev fritlagt, er kun en del af en langt større landsby, som er påvist i markerne syd og vest for de nu afsatte hustomter.

Beliggenhed
Fra Myrtuevej drejes ad Bopladsvej.
Efter 50 m er der en P-plads. Fortsæt ad Bopladsvej til der er et skilt mod.
jernaldertomterne. Parkeres der på P-pladsen på Bopladsvej, er der ca. 700 meter at gå.Opdateret af: Vadehavskysten  | info@vadehavskysten.dk
Sjelborg boplads ved Esbjerg Fotograf: Destination Vadehavskysten Copyright: Destination Vadehavskysten